Handelsbetingelser

Fliserens

Forberedelse

Vi giver i god tid information om, hvornår vi har mulighed for at udføre opgaven. Er du ikke hjemme, er det vigtigt, at der er fri adgang til belægningen og vandforsyning. Er der i den sammenhæng noget vi bør være opmærksomme på, er det vigtigt, du informerer os om dette.

 1. Alt skal fjernes, fra det areal der skal renses, inden vi kommer. Det gælder fx havemøbler, krukker, biler og lign., som skal flyttes minimum 10 meter væk fra arealet.
 2. Vi skal have adgang til vand gerne udendørs vandhane. Såfremt at i ikke har udendørs vandhane, skal vi have det af vide hurtigst muligt. Tjek gerne at vandtrykket er ok. Såfremt det er dårligt, vil vi gerne vide det inden rensningen.
 3. Vi kan parkere tæt på huset, så vi fra vores bil ikke har mere end 50 meter til det fjerneste areal samt vandhane.
 4. Fjernet en del af ukrudtet især det med rødder og gjort arealet frit for græskanter, buske, blomster og bede.

Afbestilling

Vi planlægger vores opgaver ved kunder præcist og optimalt, så vi kan lave god logistik, for i sidste ende at kunne lave fordelagtige priser. Det betyder, at såfremt du afbestiller, har vi allerede brugt en del tid på at forberede os, og har måske sagt nej til en anden kunde. Det koster derfor:

 • 300 kr. efter accept af tilbud
 • 700 kr. 5 arbejdsdage inden udførelse
 • 1200 kr. 2 arbejdsdage inden udførelse

Betaling

Efter opgaven er udført sender vi en faktura på mail med en betalingsfrist på 8 dage. Fakturaen skal herefter betales via bankoverførsel. Det er kun muligt at betale kontant ved særlig aftale.

Slanger samt tilkobling i huset

Såfremt der ingen udvendige vandhaner er tilgængelige eller ikke virker, har vi mulighed for at koble på kundens indvendige vandhaner. Dette er dog på kundens eget ansvar. Dansk Fliserens ApS kan ikke gøres ansvarlig for vandskader i forbindelse med tilkobling af vandslanger indenfor i huset. Det er kundens ansvar, at sørge for samtlige koblinger og tilkoblinger er tætte både før, under og efter behandlingen. Såfremt vi er nødsaget til også at have højtryksslanger igennem huset, er dette også på kundens ansvar. Slangerne springer meget sjældent, men dette kan forekomme. Afdækning af gulvet for evt. slid, som kan forårsages af slangerne er også kundens ansvar. Ofte vil vi dog gerne være behjælpelig med dette.

Pris/Kontrolopmåling

Når du bestiller et tilbud hos Dansk Fliserens ApS, har vi mulighed for at lave en opmåling via satellitbilleder og udarbejder en pris med det samme. Såfremt tilbuddet bliver accepteret, laver vi en endelig kontrolopmåling ved ankomst på adressen. Det er kontrolopmålingen, der gælder. Såfremt arealet er +- 20% af det oprindelige tilbud, fortsætter vi rensningen, uden at kontakte kunden. Såfremt det er mere eller mindre end 20% af arealet af det oprindelige tilbud, kontakter vi kunden, før vi foretager os yderligere.

Prismatch

Dansk Fliserens ApS prismatcher konkurrerende virksomheder. Der gælder følgende:

 • 2 års brancheerfaring
 • Sammeligneligt firma, der som primær beskæftigelse udfører fliserens, tagrens og facaderens helårligt
 • Firmaet skal være et selskab enten ApS eller A/S

Garantiordning

Vi tilbyder op til 15 års garanti mod flisepest på fliserens med imprægnering. Det indebærer et årligt garantieftersyn, hvor vi kommer forbi hos dig og efterbehandler fliserne. Der gælder særlige vilkår for vores garantiordning. For at opretholde garantien skal garantieftersynet bestilles hvert år. Garantien dækker ny flisepest, og skulle der opstå noget, kommer vi forbi og efterbehandler uden beregning. Fliserne vil i mange tilfælde opbygge et svagt grønligt i løbet af efteråret, og garantiordningen dækker ikke for dette.

Udskridning af fliser

Med tiden er der risiko for at flisebelægninger kan skride ud, hvilket Dansk Fliserens ApS ikke kan holdes ansvarlig for. Det kan blandt andet skyldes rødder og store mængder regn. En fliserens burde ikke kunne lave en evt. udskridning, men da alt fra mos og ukrudt fjernes mellem fliserne, vil man tydeligere kunne se, hvis fliserne har rykket sig over tid.

Vandindtrængning i huset i forbindelse med fliserens

Vi påtager os ikke ansvar for evt. vandindtrængning i huset i al sin helhed i forbindelse med udførelse af fliserens. Det er kundens ansvar, at der ikke er utætheder i facaden omkring området der renses, og at vand ikke trænger ned i en kælder, skakter eller lignende.

EL omkring huset

Det er kundens ansvar, at alt EL omkring huset er fjernet eller forsvarligt beskyttet. Det gælder fx overvågningskameraer, sensorer og lignende. Det må forventes at området omkring belægningen vil blive udsat for vand, og vi påtager os ikke ansvar for evt. skader i den sammenhæng.

Rengøring

Efter en fliserens kan der være kommet jord, sand og lignende på ruder og facader omkring belægningen. Vi skyller efter, så godt vi kan, mens vi er der, men det kan være nødvendigt at skylle efter en ekstra gang, når det hele er tørt igen. Der må også påregnes en vinduespudsning, efter vi har renset.

Dræn og kloakering

Det kan ikke undgås at noget af det ukrudt, mos og jord vi fjerner mellem fliserne vil løbe ned i dræn eller kloakering. Typisk er det ikke noget problem, men det er kundens ansvar at sikre kloakering og dræn kan holde til den øgede belastning. Sørg for at informere os på forhånd hvis i har dræn eller kloakering, der let tilstoppes.

Overdækkede Arealer/Kalkaflejringer

Fliser der ligger under overdækkede arealer, bliver ikke udsat for syreregn og nedbør. Det gør, at de ikke bliver slidt på samme måde, som dem der ikke er overdækket. Der vil med andre ord altid være en nuanceforskel her, og det har intet med fliserensningen at gøre.

Kalkaflejringer ser man også steder, hvor der er overdækket, typisk nyere sten. Når stenene bliver lagt nye er der kalk i betonen. Dette bliver skyllet væk med tiden. Ved et overdækket areal kommer der ingen vand, og det betyder, at der nogen gange stadig er kalk i betonen. Når vi så renser, kommer dette frem. Det vil foretage sig med tiden, og man kan fremme denne proces ved at vande det. Det har intet med vores produkter at gøre.

Flækkede fliser og tilstand efter rensning

Vores fliserensning er bygget og nøje indstillet med tryk og vandmængde til at rense fliserne på en så skånsom måde som muligt. Fliser vil ikke flække normalt af en fliserens. Når skidt, alger, flisepest og mos bliver afrenset vil man kunne se evt. revner i fliserne. De har typisk al tid været der, evt. frostsprængning, men først kommet til syne efter fliserensningen. Dansk Fliserens ApS kan ikke holdes til ansvar for flækkede fliser.

Fliserne ændrer porøsitet med tiden, og her vil man på samme måde, se den reelle tilstand, når skidt, alger, flisepest og mos bliver afrenset. Dansk Fliserens ApS kan ikke holdes til ansvar for en porøs overflade efter rensning.

Træterrasserens

Forberedelse

Vi giver i god tid information om, hvornår vi har mulighed for at udføre opgaven. Er du ikke hjemme, er det vigtigt, at der er fri adgang til belægningen og vandforsyning. Er der i den sammenhæng noget vi bør være opmærksomme på, er det vigtigt, du informerer os om dette.

 1. Alt skal fjernes, fra det areal der skal renses, inden vi kommer. Det gælder fx havemøbler, krukker, og lign., som skal flyttes minimum 10 meter væk fra arealet.
 2. Vi skal have adgang til vand gerne udendørs vandhane. Såfremt at i ikke har udendørs vandhane, skal vi have det af vide hurtigst muligt. Tjek gerne at vandtrykket er ok. Såfremt det er dårligt, vil vi gerne vide det inden rensningen.
 3. Vi kan parkere tæt på huset, så vi fra vores bil ikke har mere end 50 meter til det fjerneste areal samt vandhane.
 4. Gjort arealet frit for græskanter, buske, blomster og bede.

Afbestilling

Vi er en sæsonvirksomhed, hvorfor vi har meget travlt med fliserens i foråret. Derfor planlægger vi vores opgaver ved kunder præcist og optimalt, så vi kan lave god logistik, for i sidste ende at kunne lave fordelagtige priser. Det betyder, at såfremt du afbestiller, har vi allerede brugt en del tid på at forberede os, og har måske sagt nej til en anden kunde. Det koster derfor:

 • 300 kr. efter accept af tilbud
 • 700 kr. 5 arbejdsdage inden udførelse
 • 1200 kr. 2 arbejdsdage inden udførelse

Betaling

Efter opgaven er udført sender vi en faktura på mail med en betalingsfrist på 8 dage. Fakturaen skal herefter betales via bankoverførsel. Det er kun muligt at betale kontant ved særlig aftale.

Slanger samt tilkobling i huset

Såfremt der ingen udvendige vandhaner er tilgængelige eller ikke virker, har vi mulighed for at koble på kundens indvendige vandhaner. Dette er dog på kundens eget ansvar. Dansk Fliserens ApS kan ikke gøres ansvarlig for vandskader i forbindelse med tilkobling af vandslanger indenfor i huset. Det er kundens ansvar, at sørge for samtlige koblinger og tilkoblinger er tætte både før, under og efter behandlingen. Såfremt vi er nødsaget til også at have højtryksslanger igennem huset, er dette også på kundens ansvar. Slangerne springer meget sjældent, men dette kan forekomme. Afdækning af gulvet for evt. slid, som kan forårsages af slangerne er også kundens ansvar. Ofte vil vi dog gerne være behjælpelig med dette.

Pris/Kontrolopmåling

Når du bestiller et tilbud hos Dansk Fliserens ApS, har vi mulighed for at lave en opmåling via satellitbilleder og udarbejder en pris med det samme. Såfremt tilbuddet bliver accepteret, laver vi en endelig kontrolopmåling ved ankomst på adressen. Det er kontrolopmålingen, der gælder. Såfremt arealet er +- 20% af det oprindelige tilbud, fortsætter vi rensningen, uden at kontakte kunden. Såfremt det er mere eller mindre end 20% af arealet af det oprindelige tilbud, kontakter vi kunden, før vi foretager os yderligere.

Serviceordning med anslået holdbarhed 10 år

Vi tilbyder serviceordning med imprægnering. Det indebærer et årligt serviceeftersyn, hvor vi kommer forbi hos dig og efterbehandler træterrassen. Træterrassen vil i mange tilfælde opbygge et svagt grønligt i løbet af efteråret, som ofte vil gå væk af sig selv, når solen rammer i foråret, og ellers vil vores servicebehandling effektivt fjerne det.

Vandindtrængning i huset i forbindelse med træterrasserens

Vi påtager os ikke ansvar for evt. vandindtrængning i huset i al sin helhed i forbindelse med udførelse. Det er kundens ansvar, at der ikke er utætheder i facaden omkring området der renses, og at vand ikke trænger ned i en kælder, skakter eller lignende.

EL omkring huset

Det er kundens ansvar, at alt EL omkring huset er fjernet eller forsvarligt beskyttet. Det gælder fx overvågningskameraer, sensorer og lignende. Det må forventes at området omkring træterrassen vil blive udsat for vand, og vi påtager os ikke ansvar for evt. skader i den sammenhæng.

Rengøring

Efter en træterrasserens kan der være kommet jord, sand og lignende på ruder og facader omkring området. Vi skyller efter, så godt vi kan, mens vi er der, men det kan være nødvendigt at skylle efter en ekstra gang, når det hele er tørt igen. Der må også påregnes en vinduespudsning, efter vi har renset.

Dræn og kloakering

Det er kundens ansvar at sikre at kloakering og dræn kan holde til den øgede belastning. Sørg for at informere os på forhånd hvis i har dræn eller kloakering, der let tilstoppes.

Oliering og maling

En træterrasserens fjerner ikke tidligere oliering eller maling. Den renser kun overfladen for skidt, snavs, alger og lav.

Tilstand efter rensning

Hver enkelt træsort er forskellig – det kan være en hård, blød, gammel eller komposittræterrasse, hvorfor det er svært for os, at vurdere fra gang til gang. Derfor vurderer du som kunde om din specifikke træterrasse kan holde til en højtryksrensning. Du står derfor alene med ansvaret såfremt rensningen laver mærker, striber eller på anden vis forårsager skade på din terrasse. Vi forsøger selvfølgelig på bedste og faglig vis at undgå dette. Ofte tilbyder vi en prøve inden rensning for at sikre et godt resultat.

Vi renser kun overfladen med en skånsom højtryksrensning, hvorfor det kan ske, at træterrassen ikke fremstår ensartet. Det kan der være flere årsager til: såsom at træet mørner forskelligt og er en anelse blødere i områder. Her kan det være nødvendigt med en efterfølgende slibning af træterrassen, som Dansk Fliserens ApS ikke kompenserer for.

Malede overflader renser og imprægnerer vi ikke, ligesom vi typisk heller ikke renser træterrasser, der er over 10 år gamle, da de ofte vil være i for dårlig stand til en rens og imprægnering.

Træet kan rejse sig, dog minimalt såfremt træet er i god velbevaret stand. Ofte vil det gå i sig selv med tiden.

Tagrens

Forberedelse

Vi giver i god tid information om, hvornår vi har mulighed for at udføre opgaven. Er du ikke hjemme, er det vigtigt, at der er fri adgang til taget og vandforsyning. Er der i den sammenhæng noget vi bør være opmærksomme på, er det vigtigt, du informerer os om dette. Det er vigtigt at vi har fri adgang til taget, og skulle der være nogen forhindringer, der gør at vi ikke kan sprøjte taget fra jorden, er det kundens ansvar at informere om dette på forhånd.

Betaling

Efter opgaven er udført sender vi en faktura på mail med en betalingsfrist på 8 dage. Fakturaen skal herefter betales via bankoverførsel. Det er kun muligt at betale kontant ved særlig aftale.

Slanger samt tilkobling i huset

Såfremt der ingen udvendige vandhaner er tilgængelige eller ikke virker, har vi mulighed for at koble på kundens indvendige vandhaner. Dette er dog på kundens eget ansvar. Dansk Fliserens ApS kan ikke gøres ansvarlig for vandskader i forbindelse med tilkobling af vandslanger indenfor i huset. Det er kundens ansvar, at sørge for samtlige koblinger og tilkoblinger er tætte både før, under og efter behandlingen. Såfremt vi er nødsaget til også at have højtryksslanger igennem huset, er dette også på kundens ansvar. Slangerne springer meget sjældent, men dette kan forekomme. Afdækning af gulvet for evt. slid, som kan forårsages af slangerne er også kundens ansvar. Ofte vil vi dog gerne være behjælpelig med dette.

Pris

Når du bestiller et tilbud hos Dansk Fliserens ApS, har vi mulighed for at lave en opmåling via satellitbilleder og udarbejder en pris med det samme. Medmindre andet er aftalt, er det den endelige pris på udførelsen af opgaven.

Opsugning af rensemiddel

Vi suger som hovedregel altid al rensemiddel op og genbruger det. Såfremt jeres afløb går ud til sø, bæk eller andet sted, hvor der lever levende organismer, skal vi dog have dette af vide.

Såfremt du/i har seperatkloakering, SKAL der suges op. Det er derfor vigtigt, at du giver os besked om dette. Du kan evt. tage fat i din kommune.

Ved fælleskloakering er vores overskydende rensemiddel godkendt til løbe i.

Vandindtrængning i huset i forbindelse med tagrens

Vi påtager os ikke ansvar for evt. vandindtrængning i huset i al sin helhed i forbindelse med udførelse af tagrens. Det er kundens ansvar, at der ikke er utætheder i taget, og at vand ikke trænger ned i ventilationshuller, skakter eller lignende. Kunden vurderer om taget kan holde tæt til en rens med højtryk – Dansk Fliserens ApS, kan ikke holdes til ansvar for vandindtrængning. Såfremt der konstateres, at der kommer vand ind, stopper vi selvfølgelig arbejdet og er behjælpelige med at finde evt. utæthed. Såfremt det kan lade sig gøre, ser vi derfor helst, at kunde er hjemme eller, at der er adgang til bygningen.

EL omkring huset

Det er kundens ansvar, at alt EL omkring huset er fjernet eller forsvarligt beskyttet. Det gælder fx overvågningskameraer, sensorer og lignende. Det må forventes at området omkring taget vil blive udsat for vand, og vi påtager os ikke ansvar for evt. skader i den sammenhæng.

Havemøbler, krukker, blomster og andet omkring huset

Det er kundens ansvar at fjerne havemøbler, krukker, blomster og lignende omkring taget. Vi benytter os af algemidlet Neutralon, som er 100% bionedbrydeligt, og ikke dræber blomster og andre planter, men der kan alligevel komme små misfarvninger på blade og lignende, hvilket vi ikke påtager os ansvar for.

Efter vi har renset

I nogen tilfælde må der påregnes en vinduespudsning efter vi har renset taget.

Tagrender, dræn og kloakering

Vi kan ikke tage ansvar for tilstoppede tagrender, dræn eller kloakering. Det er kundens ansvar, at disse kan holde til den øgede belastning i forbindelse med tagrens.

Flækkede tagsten og tilstand efter rensning

Vores tagrens er bygget og nøje indstillet med tryk og vandmængde til at rense taget på en så skånsom måde som muligt. Tagsten vil ikke flække normalt af en tagrens. Når skidt, alger, flisepest og mos bliver afrenset vil man kunne se evt. revner i tagstenene. De har typisk al tid været der pga. evt. frostsprængning, men først kommet til syne efter tagrensen. Kunde vurderer om taget er i god nok stand til at klare evt. trafik på taget og rens. Dansk Fliserens ApS kan ikke holdes til ansvar for flækkede tagsten.

Tagstenene ændrer porøsitet med tiden, og her vil man på samme måde, se den reelle tilstand, når skidt, alger, flisepest og mos bliver afrenset.

Facaderens

Forberedelse

Vi giver i god tid information om, hvornår vi har mulighed for at udføre opgaven. Er du ikke på opgavestedet, er det vigtigt, at der er fri adgang til facaden og en vandforsyning indenfor 40 meter. Er der i den sammenhæng noget vi bør være opmærksomme på, er det vigtigt, at i informerer os om dette. Parkering af biler skal være minimum 25meter fra udførselssted. Dansk Fliserens ApS afdækker ikke vinduerne, hvorfor der må påregnes, at der kan komme produkter på samt ned skylning med vand af disse. Kunden vurderer, at vinduerne kan holde til dette. Særpris på afdækning af vinduer kan fremsendes.

Betaling

Efter opgaven er udført sender vi en faktura på mail med en betalingsfrist på 8 dage. Fakturaen skal herefter betales via bankoverførsel. Det er kun muligt at betale kontant ved særlig aftale.

Slanger samt tilkobling i huset

Såfremt der ingen udvendige vandhaner er tilgængelige eller ikke virker, har vi mulighed for at koble på kundens indvendige vandhaner. Dette er dog på kundens eget ansvar. Dansk Fliserens ApS kan ikke gøres ansvarlig for vandskader i forbindelse med tilkobling af vandslanger indenfor i huset. Det er kundens ansvar, at sørge for samtlige koblinger og tilkoblinger er tætte både før, under og efter behandlingen. Såfremt vi er nødsaget til også at have højtryksslanger igennem huset, er dette også på kundens ansvar. Slangerne springer meget sjældent, men dette kan forekomme. Afdækning af gulvet for evt. slid, som kan forårsages af slangerne er også kundens ansvar. Ofte vil vi dog gerne være behjælpelig med dette.

Pris

Når du bestiller et tilbud hos Dansk Fliserens ApS, har vi mulighed for at lave en opmåling via satellitbilleder og udarbejder en pris med det samme. Medmindre andet er aftalt, er det den endelige pris på udførelsen af opgaven.

Vandindtrængning i bygningen

Vi påtager os ikke ansvar for evt. vandindtrængning i bygningen i al sin helhed i forbindelse med udførelse af facaderens. Det er kundens ansvar, at der ikke er utætheder i facaden omkring området der renses, og at vand ikke trænger ned i en kælder, skakter eller lignende.

EL omkring huset

Det er kundens ansvar, at alt EL omkring bygningen er fjernet eller forsvarligt beskyttet. Det gælder fx overvågningskameraer, sensorer og lignende. Det må forventes at området omkring facaden vil blive udsat for vand, og vi påtager os ikke ansvar for evt. skader i den sammenhæng.

Efter vi har renset

 • I nogen tilfælde må der påregnes en vinduespudsning efter vi har renset taget.
 • Såfremt kunde opdager fejl, skade eller mangler, skal dette straks meddeles skriftligt til Dansk Fliserens ApS efter færdiggørelse af projektet. Hvis ikke dette bliver meddelt straks, kan der ikke søges modkrav senere.

Tagrender, dræn og kloakering

Vi kan ikke tage ansvar for tilstoppede tagrender, dræn eller kloakering. Det er kundens ansvar, at disse kan holde til den øgede belastning i forbindelse med Facaderens.

Tilstand efter rensning

Vores facaderens er bygget og nøje indstillet med tryk og vandmængde til at rense facaden på en så skånsom måde som muligt. Når skidt, alger, flisepest og mos bliver afrenset vil man kunne se evt. revner forårsaget af længere varende slid, rodnet og eller evt. frostsprængninger. Det har typisk al tid været der, men først kommer til syne efter facaderensningen. Vi renser selvfølgelig overfladen så skånsomt og professionelt som muligt. Dansk Fliserens ApS kan dog ikke holdes til ansvar for tilstanden på facaden, murværk eller fuger efter rensningen. Facaden ændrer porøsitet med tiden, og her vil man først se den reelle tilstand, når skidt, alger, flisepest og mos bliver afrenset. Kunden vurderer, at facaden kan holde til en evt. afrensning og imprægnering og Dansk Fliserens ApS, kan ikke holdes til ansvar for tilstanden efter rensningen.

Imprægnering og serviceordning

Hensigten med imprægneringen er først og fremmest at stoppe algevæksten. Det klares sammen med årlig/årlige servicebehandlinger alt afhængig af algevæksten i området. På den måde kan vi holde facaden fri for alger, skidt, lav, mos og flisepest. En sidegevinst er hurtigere tørretid, generel afvisende overflade og dermed bedre isoleringsværdi. Dansk Fliserens ApS står ikke på mål for holdbarheden og eller gevinsten ift. isoleringsværdi, samt den prellende effekt.