Sådan Fjerner du Flisepest

SÅDAN FJERNER DU FLISEPEST

Hvordan fjerner man flisepest?

Rigtig mange danske boligejere har store problemer med flisepest på deres terrasse. Hos Dansk Fliserens ApS har vi renset fliser for flisepest i mange år, og har i den forbindelse opbygget en solid erfaring, som vi ønsker at dele her. Derfor har vi lavet denne guide.

 

Hvad er flisepest?

Flisepest er en form for lavsvamp, som lever i symbiose med grønalger. Den ses ofte på fliser som hvide pletter, der kan være umådeligt svære at få fjernet. Lavsvampen optager blandt andet vand fra luften, og trives derfor i høj grad under fugtige vilkår. Svovldioxid der kommer fra industri og kraftværker, er meget giftig overfor flisepest, og i takt med at der udledes mindre svovldioxid, oplever vi også flisepest i højere grad end tidligere. Særligt i 70erne og 80erne var syreregn med til at holde algevækst og flisepest nede i Danmark.

Flisepest behandling

Der er flere måder at behandle flisepest på. Først og fremmest er det vigtigt, at forstå hvorfor flisepesten vokser. Som nævnt tidligere er der tale om en form for lavsvamp, der trives i fugtige og mørke forhold. Har du træer eller buske, der skygger for sollys på terrassen, er det perfekte forhold for alger og flisepest, da de ikke må få for meget lys. Du kan derfor med fordel skære bevoksning væk, der dækker for sollys på terrassen. Det er dog sjældent nok til at afhjælpe problemet helt.

Uden vand gror alger og flisepest ikke. Derfor vil en overdækket terrasse sjældent være særlig hårdt ramt. Dog kan lavsvampen optage vand fra luften, så hvis luftfugtigheden er høj, kan man alligevel opleve problemer med både alger og flisepest.

Som nævnt tidligere er alger og lavsvamp ikke glad for syre. Derfor kan det være fristende blot at hælde eddikesyre direkte på fliserne, og det vil også effektivt kunne dræbe både alger og flisepest. Desværre ætser syren også overfladen på belægningen. Det gør den rug, og skabe gode vilkår for fornyet algevækst. Af samme grund bør man også helt undgå at rense fliserne direkte med en højtryksrenser. Det høje vandtryk beskadiger overfladen på belægningen, og i sidste ende, vil man få et dårligere resultat end udgangspunktet.

Det kan også hjælpe på problemet at overdække fliserne vinteren over. Det kan gøres med en presenning, eller et godt lag grus eller sand. Alger og lav skal bruge kuldioxid til at lave fotosyntese, og de bliver derfor kvalt hvis man dækker fliserne til. Hvor effektivt det er, afhænger af hvordan fliserne bliver dækket til, og ikke mindst hvor slemt fliserne er ramt af alger og flisepest. Der kan være mange andre grunde til at man ikke ønsker, eller har mulighed for at overdække sin terrasse hele vinteren. Derfor mener vi, at afrensning af fliser er en bedre løsning for de fleste. Det kræver en del knofedt og hårdt arbejde, men giver ubetinget det bedste vedvarende resultat.

Rensning af fliser

Inden du går i gang med afrensning af fliser, skal du sikre dig, at du har en højtryksrenser med patio cleaner, en stiv kost samt algemiddel og imprægnering af høj kvalitet.

 

1. Inden du går i gang

Før du går i gang skal arealet ryddes. Det betyder at krukker, havemøbler, og andet der kan fjernes, bliver fjernet. Det er vigtigt at alt, der ikke må blive beskidt, bliver stillet langt væk, da behandlingen kan sprøjte en del med vand og jord. Det er en god ide også at feje arealet grundigt, inden du går i gang med rensningen, da det gør processen betydeligt lettere.

 

2. Rensning af fliserne

Når arealet er ryddet og fejet, kan du gå i gang med rensningen. Her skal du benytte en patio cleaner, som kan købes i diverse byggemarkeder. Det er vigtigt at du tager dig god tid, og løbende skyller arealet af, så du får det hele med. Ellers kan man nemt komme til at misse noget. Vi anbefaler samtidig, at du løbende skyller facader, vinduer og lignende af, da det er nemmere at gøre inden skidt og vand begynder at tørre.

 

3. Skylning og finpudsning

Når du er færdig, bør du skylle af igen og finpudse, da det er meget svært helt at undgå streger eller pletter første gang. Er der møbler krukker eller lignende, som er blevet beskidt under rensningen, så sørg da for at de også bliver skyllet grundigt. Herefter kan du gå i gang med at sprøjte arealet med et godt algemiddel. Flisepest og alger skulle være væk efter rensningen, men algemiddelet er med til at dræbe det sidste flisepest. Algerne kan også stadig have levende rødder i fliserne, og derfor er det vigtigt at algebehandle fliserne, også selvom de umiddelbart fremstår pæne efter rensningen. Det har afgørende betydning for, om man opnår et vedvarende resultat.

 

4. Imprægnering

Når du har renset og algebehandlet fliserne, er du klar til at imprægnere. Det er dog vigtigt, at du venter med at imprægnere, indtil fliserne er helt tørre. Der findes forskellige imprægneringsprodukter, men vi anbefaler, at du vælger produkter af høj kvalitet, da det giver det bedste resultat. Følg anvisninger på imprægneringsproduktet. Nogle produkter er koncentrerede og skal blandes med vand, mens andre er klar til påføring. Sprøjt hele arealet grundigt med en tryksprøjte.

 

Løbende vedligeholdelse

Det sker ofte, at sand og jord mellem fugerne bliver taget med under rensningen. For at undgå at fliserne forskubber sig over tid, kan det derfor være en god ide at feje sand ud på fliserne. Det er dog vigtigt, at du venter med dette, til imprægneringen er helt tør igen. Nu er du færdig med din behandling af flisepest, og har beskyttet dine fliser med imprægnering.

Selvom fliserne er blevet renset og imprægneret, er det vigtigt at se på det som en proces. Er fliserne hårdt ramt af alger, kan det være nødvendigt med flere rensninger for at komme helt i bund. Derudover anbefaler vi ca. 2 algebehandlinger om året, der skal holde fornyet algevækst og flisepest nede.

Vi håber denne guide, kan hjælpe dig med at komme problemerne med flisepest til livs. Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os, og så skal vi gøre vores bedste for at hjælpe dig.